Будівельна компанія "UBC"
Будівельна компанія "UBC" Компания
Хмельницький, М12, Хмельницький, Хмельницька область, Украина
+38XXXXXXXXXX
Веб-сайт
Краткая информация
Будiвельна компанiя “UKRAINIAN BUILDING CAPITAL” – це ваш надiйний партнер i мудрий порадник в областi комплексного рiшення багатьох питань, пов’язаних з проектуванням, iнженерними роботами, будiвництвом i iнвестування в цю галузь. Компанiя успiшно працює на ринку України з 2004 року. За цей час нами було спроектовано i побудовано близько 300 000 квадратних метрiв нерухомостi рiзної мiри складностi. Головний потенцiал компанiї ” UBC” сконцентрований в людях – спiвробiтниках, партнерах i клiєнтах. Завдяки позитивному багаторiчному досвiду i постiйному русi вперед ми здатнi максимально задовольнити будь-якi побажання клiєнта, спираючись на високу квалiфiкацiю персоналу i iндивiдуальний пiдхiд у вирiшеннi будь-якого питання у сферi будiвництва, – усе це якiсно, надiйно i в строк. Наша мета – бути лiдером будiвельної галузi, тому ми довiряємо тiльки сучасному устаткуванню i перевiреним технологiям. Компанiя ” UBC” утримує потужний парк будiвельної i спецiалiзованої технiки i власну виробничо-будiвельна базу. Завдяки цьому ми здатнi забезпечити дотримання встановлених графiкiв робiт. Ексклюзивним партнером i генеральним пiдрядником нашої компанiї є “Хмельницькiнбуд”. Спiвпраця з нами гарантує вам прозорiсть усiх операцiй з компанiєю, оскiльки наш позитивний iмiдж – основний фундамент для розвитку надiйних партнерських стосункiв. Професiоналiзм i вiдповiдальнiсть, перевiренi часом, дають нам можливiсть зводити як практичнi, ергономiчнi i функцiональнi споруди, так i збагачувати архiтектуру мiст елегантними i естетичними будiвлями. Будiвельна компанiя ” UBC” вже успiшно реалiзувала 17 проектiв: вiд проектування до здачi об’єкту Державної комiсiї i повним оформленням документiв для передачi об’єкту у власнiсть замовника. Для нас немає неможливих завдань. Ви мрiєте – ми проектуємо i будуємо вашi мрiї.