1. Статьи
  2. Сад и Огород
  3. Полезные статьи садоводу и огороднику
  4. Сучасні досягнення спортивної медицини, фізичної реабілітації, фізичного виховання та валеології 2020

Сучасні досягнення спортивної медицини, фізичної реабілітації, фізичного виховання та валеології 2020

Рейтинг

XХ ювілейна міжнародна науково-практична конференція

ПРОГРАМА

XХ ювілейна міжнародна науково-практична конференція, присвячена 120- річчю онмеду ОНМедУ.
Сучасні досягнення спортивної медицини, фізичної реабілітації, фізичного виховання та валеології 2020.

 24-25 вересня 2020 року.

Організаційний комітет

Вастьянов Р.С. – Голова оргкомітету конференції, в.о. ректора Одеського національного медичного університету д-р мед. наук, проф. (м. Одеса)

Юшковська О.Г. – співголова, зав. каф. фізичної реабілітації, спортивної медицини, фізичного виховання і валеології Одеського національного медичного університету, д-р мед. наук, проф. (м. Одеса)

Члени оргкомітету

Апанасенко Г.Л. – Президент Міжнародної академії валеології і альтернативної медицини, д-р мед. наук, проф. (м. Київ)

Владимиров О.А. – Голова Українського товариства фізичної та реабілітаційної медицини, д-р мед. наук, проф., завідувача кафедри медичної реабілітації, фізіотерапії і спортивної медицини НМАПО ім.П.Л. Шупика МОЗ України, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, Заслужений лікар України (м. Київ)

Гуніна Л.М. – головний науковий співробітник національного антидопінгового центру України, зав. каф. біології людини та тварини Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренко, д-р біол. наук (м. Київ)

Дехтярьов Ю.П. – в.о. генерального директора КНП КОР «КОЦРСМ» Заслужений лікар України, канд.мед. наук (м. Київ)

Магльований А.В. – проректор, проф. каф. фізичного виховання і спортивної медицини Львівського національного медичного університету ім. Д. Галицького, Заслужений працівник фізичної культури і спорту України, д-р біол. наук, проф. (м. Львів)

Михалюк Є.Л. – зав. каф. фізичної реабілітації, спортивної медицини, фізичного виховання і здоров’я Запорізького державного медичного університету,           д-р мед. наук, проф. (м. Запоріжжя)

Неханевич О.Б. – зав. каф. фізичної реабілітації, спортивної медицини та валеології ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», д-р мед. наук, доцент (м. Дніпропетровськ)

Пастернак І.О. – головний лікар ООЛФД Одеської обласної ради (м. Одеса)

Черненко В.М. – Директор ДУ «Український медичний центр спортивної медицини МОЗ України» (м. Київ)

Шахліна Л.Г. – професор кафедри спортивної медицини Національного університету фізичного виховання і спорту України, д-р мед. наук (м. Київ)

24 вересня, четвер

9.15 –10.00 Реєстрація гостей конференції у залі та в он-лайн режимі (звертаємо увагу, що для вдалого входу необхідно мати акаунт в Microsoft Teams).

Доповідачі та учасники використовують індивідуальні коди доступу, отримані на електронну адресу. 

10.00 Урочисте відкриття конференції і привітання учасників

10.30 –13.30

Вітальне слово Голови оргкомітету конференції, в.о. ректора Одеського національного медичного університету проф. Вастьянова Р.С.

Вітальне слово начальника управління фізичної культури і спорту Одеської обласної державної адміністрації, почесного працівника фізичної культури і спорту України Кольчак В.А.

Вступна промова співголови оргкомітету конференції, завідувачки кафедри фізичної реабілітації, спортивної медицини, фізичного виховання і валеології Одеського національного медичного університету, д-ра мед. наук, проф. Юшковської О.Г.

Вітальне слово Голови Українського товариства фізичної та реабілітаційної медицини, д-ра мед. наук, проф., завідувача кафедри медичної реабілітації, фізіотерапії і спортивної медицини НМАПО ім.П.Л. Шупика МОЗ України, Лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки, Заслуженого лікаря України Владимирова О.А.

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

Головуючі:

проф. Юшковська О.Г.;

проф. Владимиров О.А.

проф. Михалюк Є.Л.;

д.мед.н. Гоженко О.А. 

Доповідачі:

Апанасенко Г.Л. (м. Київ)

Здравоохранение: необходимость смены парадигмы

Владимиров О.А. (м. Київ)

Розбудова системи ФРМ в Україні: успіхи і проблеми

Шахліна Л.Г. (м. Київ)

Современные представления о специфике спортивной подготовки женщин

Черненко В.М. (м. Київ)

Стратегія щодо розвитку спортивної медицини в Україні

Юшковська О.Г. (м. Одеса)

Сучасний підхід до стратегії реабілітації спортсменів

Магльований А.В. (м. Львів) Сучасні тенденції фізвиховання та збереження здоров`я студентської молоді в умовах пандемії COVID-19

Михалюк Є.Л. (м. Запоріжжя)

Возрастные особенности ЭКГ у баскетболисток

Полянська О.С. (м. Чернівці)

Медична реабілітація при серцево-судинних ускладненнях на тлі сovid-19

Відеопрезентація інсультної служби університетської клініки ОНМедУ

13.00  Кава-брейк 

14.00-18.00

СЕКЦІЙНЕ ЗАСІДАННЯ

Головуючі:

проф. Апанасенко Г.Л. проф. Юшковська О.Г.;

проф. Михалюк Є.Л.; проф. Полянська О.С.;

Юшковська О.Г. (м. Одеса)

Вплив Wellness-напою з живої мікроводорості Chlorella на фізичну працездатність та композиційний склад тіла

Бойко Д.М. (м. Полтава)

Основні аспекти комплексної реабілітації пацієнтів з кардіоваскулярною патологією

Неханевич О.Б. (м. Дніпро)

Сучасні можливості фізичної терапії статико-динамічних рухових розладів у дітей з церебральним паралічем

Юшковська О.Г. (м. Одеса)

Місце дієтичної добавки Сантаферра в корекції проявів спортивної анемії

Таможанська Г.В. (м. Харків)

Клінічний реабілітаційний менеджмент при захворюваннях серцево-судинної системи

Осіпенко А.С. (м. Одеса)

Методи фізичної реабілітації дітей з дитячим церебральним паралічем на базі Одеського обласного благодійного фонду реабілітації дітей-інвалідів «Майбутнє»

Бабова І.К. (м. Одеса)

Підготовка управлінських кадрів для реабілітаційний та санаторно-курортних закладів в Україні.

Масляный М.В. (г. Киев)

Сотрясения мозга в спорте и использование алгоритма SCAT5 для быстрой оценки состояния спортсмена с черепно-мозговой травмой в ходе соревнований

Сарнадский В.Н. (г. Новосибирск)

Профилактика сколиоза и нарушений осанки в детско-юношеском спорте методом КОМОТ

Страшко Є.Ю. (м. Полтава)

Практичний досвід комплексної реабілітації дітей зі складною вродженою кардіальною патологією та одночасним ураженням нервової системи. Клінічний випадок.

Жиденко А.О. (м. Чернігів)

Трансформація освітнього процесу в умовах пандемії на прикладі викладання дисципліни «Фізіологія рухової діяльності»

Бойченко К. Ю. (м. Запоріжжя)

Застосування комп’ютерних технологій для визначення функціональної підготовленості спортсменів

Чупрун Н.Ф. (м. Переяслав)

Оптимізація рухової активності жінок першого зрілого віку засобами танцювальної аеробіки

Максимишин А.Н. (г. Киев)

Биомеханическая оценка постурального баланса у пациентов с односторонним halluх valgus

Шанигін А.В. (м. Одеса)

Порівняльна характеристика способів корекції дефіциту та недостатності вітаміну D у жителів Одеської області, які ведуть активний спосіб життя

Комісарова К.Р. (м. Луганськ)

Можливість використання пульсометрів фітнес-трекерів на амбулаторно-поліклінічному етапі реабілітації

Стендова доповідь:

Хохла А.І. (м. Львів)

Взаємозв’язок між показниками фізичного розвитку та функціональної підготовленості студентів

Улаєва Л.О. (м. Харків)

Рекреаційна діяльність в НФаУ на прикладі створення центру здоров’я, спорту та відпочинку

25 вересня, п’ятниця

СИМПОЗІУМ ІЗ СКАНДИНАВСЬКОЇ ХОДЬБИ

9.15 –10.00  Реєстрація гостей конференції в он-лайн режимі (звертаємо увагу, що для вдалого входу необхідно мати акаунт в Microsoft Teams).

Доповідачі та учасники використовують індивідуальні коди доступу, отримані на електронну адресу. 

10.00 Урочисте відкриття симпозіуму і привітання учасників

10.30 - 13.00 СЕКЦІЙНЕ ЗАСІДАННЯ 1

 Головуючі:

Юшковська О.Г. – зав. каф. фізичної реабілітації, спортивної медицини, фізичного виховання і валеології ОНМедУ, д-р мед. наук, проф.

Гоженко О.А. – член правління Всеукраїнської асоціації фізичної медицини, реабілітації та курортології, головний науковий співробітник Укр НДІ медицини транспорту МОЗ України, проф.

Безега С.І. - голова ОО “Українська асоціація скандинавської ходьби”, представник міжнародної федерації в Україні

Володіна К. А. – преп. каф. спортивної медицини і медичної реабілітації Сеченовського Університету, керівник проекту Nordic-health, к. мед. н.

Жданова Є.Т. - керівник науково-методичної діяльності ОО “Українська асоціація скандинавської ходьби”

Гоженко Е.А. (г. Одесса)

Нордическая ходьба в медицинской реабилитации больных с сочетанной сердечно-сосудистой патологией

Безега С.І. (м. Харків)

Методика скандинавської ходьби як оздоровчого виду фітнесу

Володина К.А. (г. Москва)

Клиническая эффективность занятий скандинавской ходьбой на амбулаторно–поликлиническом этапе реабилитации пациентов, перенесших острый коронарный синдром c чрескожным коронарным вмешательством

Філоненко О.В. (м. Одеса)

Особливості строків формування оптимальної техніки нордичної ходьби в залежності від наявності підготовчого періоду.

Жданова Э.Т. (м. Київ)

Скандинавська ходьба як засіб реабілітації для онкопацієнтів. Скандинавская ходьба в реабилитации женщин с диагнозом рак молочной железы

Григорьева В.Н. (г. Санкт-Петербург)

Скандинавская ходьба в системе реабилитации пациентов кардиологического профиля в условиях санатория

Копитіна Я.М. (м. Суми)

Скандинавска ходьба, як засіб фізкультурно-спортивної та соціальної реабілітації осіб з інвалідністю зору

13.00-14.00 Кава-брейк

14.00-16.00 СЕКЦІЙНЕ ЗАСІДАННЯ 2

Ільницька Г.С. (м. Харків)

Скандинавська ходьба як універсальна терапевтична вправа у фізичній терапії

Самоленко Т.В. (м. Київ)

Дистанційні заняття скандинавською ходьбою студентів університету третього віку

Філоненко О.В. (м. Одеса)

Особливості алгоритму ЛФК у підготовчій частині тренування з нордичної ходьби в залежності від неоптимальності деяких складових статичного та динамічного стереотипів, які впливають на ефективність нордичної ходьби

Белоконская Т. (г. Киев)

Влияние скандинавской ходьбы на людей с проблемами зрения

Практична частина

Безега С.І. (м. Харків)

Вибір інвентарю зі скандинавської ходьби

Безега С.І. (м. Харків)

Варіанти вправ зі скандинавськими палками

Снігуровська І. (м. Житомир)

Скандинавська ходьба як засіб зміцнення здоров`я дітей, підлітків та студентської молоді. Розвиток скандинавської ходьби в Україні.

17.00- 18.00

Прийняття і затвердження рішення ювілейної ХХ Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні досягнення спортивної медицини, фізичної реабілітації, фізичного виховання та валеології − 2020» та закриття конференції

Тривалість доповіді на пленарному засіданні – 20-30 хв.

Тривалість доповіді на секційному засіданні – 15-20 хв.

Довідки:

Оргкомітет конференції

Загальні питання: Радаєва Вікторія Володимирівна – 097-382-41-40


 (048) 723-05-68, 728-50-30,

 E-mail: [email protected]

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Пока нет комментариев. Будьте первым!
Рекомендуемые статьи
Последние обновления

Авторизация

Регистрация