Костюк Олександр

Костюк Олександр

Эксперт
+1 213-777-7777
ПНВыходной
ВТВыходной
СРВыходной
ЧТВыходной
ПТВыходной
СБВыходной
ВСВыходной
Los Angeles, Калифорния, США
099848

Информация

Увлекаюсь огородничеством, спортом (Бразильское джиу-джитсу, №1 в мире 2018-2019, IBJJF M2, WB. Чемпион Европы 2019 IBJJF, Lisbon, Portugal. Синий пояс - с июня 2019 от Макса Карвалье. Чемпион Европы IBJJF No Gi 2019, Roma. Ссылка на мои книги: www.amazon.com/s?k=zigzabur+kostyuk&ref=nb_sb_noss

Читать далее
Скрыть
  Подписался на пользователя
  9 августа 2020
  Опубликовал заметку
  9 августа 2020
  Хвощ росте у вологих місцях, тому його можна знайти біля річок та струмків. Застосовується проти іржі та борошнистої роси, тлі та павутинних кліщів. Намочіть 1 кг свіжого хвощу в 10 л води і дайте настоятися протягом 24 годин. Потім повільно нагрівайте 30 хвилин. Коли рідина охолоне, розведіть її водою у співвідношенні 1:5 і обприскайте рослини нею. Можна змішати рідину хвощу з кропивою у співвідношенні 1:1 і як таку використовувати її для обприскування рослин. Ви підвищите ефективність у боротьбі з шкідниками і одночасно підгодуєте свою рослину. Завжди натуральні рішення спочатку!!!! Але іноді природних розчинів недостатньо проти павутинних кліщів, тоді доведеться шукати хімічний розчин, який можна придбати за рекомендацією в будь-якій сільськогосподарській аптеці.
  Опубликовал заметку
  9 августа 2020
  Кімнатні рослини Майже на всі кімнатні рослини також атакує павутинний кліщ , особливо якщо повітря в приміщеннях, де ми тримаємо кімнатні рослини, сухе і тепле. Ось чому приміщення слід регулярно провітрювати. Жовтуваті плями можна побачити на листках, а на його нижній стороні регулярно в її сітці є оранжевий або червоний паразит. Видаліть заражені частини рослини, і ви можете контролювати їх механічно або за допомогою деяких засобів, призначених для боротьби з цим шкідником.
  Опубликовал заметку
  9 августа 2020
  У дорослих кліщів дуже ніжне, овальне майже прозоре тіло червоного кольору, довжиною близько 1 мм. У них на спині темні плями. Доросла форма павутинного кліща має 4 пари ніжок. Яйця маленькі, круглі, білуваті, дещо прозорі і важко бачити неозброєним оком. Симптоми інфекції дуже характерні і легко помітні. На обличчі листя утворюються прозорі плями. Лист виглядає так, ніби він зроблений з мармуру. Зі збільшенням інтенсивності інфекції веснянки стають більшими і зливаються між собою. Такі листя жовтіють між нервами і з часом пересихають. Цей кліщ - дуже поширений і небезпечний шкідник, особливо в сухі роки. Він атакує багато видів рослин, від диких до культурних. Найбільшу шкоду завдає огіркам, кабачкам, помідорам, перцю, кавунам і т. Д. Усі рухливі стадії кліщів завдають шкоди, висмоктуючи рослинні соки. У сприятливих умовах кліщ швидко розвивається, а через високий репродуктивний потенціал своєї інфекції швидко поширюється і завдає великої шкоди. Найсприятливішими умовами для розвитку кліщів є низька відносна вологість повітря, між 45 і 50% і висока температура 30-32 ° С, а також багато світла. У таких умовах протягом вегетації є кілька поколінь. Кліща слід хімічно контролювати на самому початку зараження. Акарициди, які застосовуються проти нього, мають контактну дію, і оскільки всі стадії розвитку проходять на звороті листя, необхідно досягти хорошого покриття. Це можливо за допомогою розпилювачів високого тиску, які дають дуже крихітні крапельки при споживанні великої кількості рідини.
  Опубликовал заметку
  9 августа 2020
  Хвощ растет во влажных местах, поэтому его можно найти у рек и ручьев. Применяется против ржавчины и мучнистой росы, тли и паутинных клещей. Намочите 1 кг свежего хвоща в 10 л воды и дайте настояться в течение 24 часов. Затем медленно нагревайте 30 минут. Когда жидкость остынет, разведите ее водой в соотношении 1:5 и опрыскайте растения. Можно смешать жидкость хвоща с крапивой в соотношении 1:1 и использовать ее для опрыскивания растений. Вы повысите эффективность в борьбе с вредителями и одновременно подкормите свое растение. Всегда начинайте свою борьбу с "природных" способов. Но иногда природных растворов недостаточно против паутинных клещей, тогда придется искать химический раствор, который можно приобрести по рекомендации в любой сельскохозяйственном магазине.
  Опубликовал заметку
  9 августа 2020
  Почти все комнатные растения также атакует паутинный клещ, особенно если воздух в помещениях, где мы держим комнатные растения, сухой и теплый. Вот почему помещение следует регулярно проветривать. Желтоватые пятна можно увидеть на листьях, а на его нижней стороне регулярно в его сетке есть оранжевый или красный паразит. Удалите зараженные части растения, также вы можете контролировать их механически или с помощью некоторых средств, предназначенных для борьбы с этим вредителем.
  Опубликовал заметку
  9 августа 2020
  У взрослых очень нежное, овальное почти прозрачное тело красного цвета, длиной около 1 мм. У них на спине темные пятна. Взрослая форма паутинного клеща имеет 4 пары ножек. Яйца маленькие, круглые, беловатые, несколько прозрачные их трудно увидеть невооруженным глазом. Симптомы инфекции очень характерны и легко заметны. На лицевой части листьев образуются прозрачные пятна. Листо выглядит так, будто он сделан из мрамора. С увеличением интенсивности инфекции веснушки становятся большими и сливаются между собой. Такие листья желтеют между нервами и со временем пересыхают. Этот клещ - очень распространенный и опасный вредитель, особенно в засушливые годы. Он атакует многие виды растений, от дикорастущих до культурных. Наибольший вред наносит огурцам, кабачкам, помидорам, перцу, арбузам и т.д. Все подвижные стадии клещей наносят вред, высасывая растительные соки. В благоприятных условиях клещ быстро развивается, а из-за высокого репродуктивного потенциала своей инфекции быстро распространяется и наносит большой вред. Наиболее благоприятными условиями для развития клещей является низкая относительная влажность воздуха, между 45 и 50% и высокая температура 30-32 °С, а также много света. В таких условиях в течение вегетации есть несколько поколений. Клеща следует химически контролировать в самом начале заражения. Акарициды, которые применяются против него, имеют контактное действие, и поскольку все стадии развития проходят на обороте листьев, необходимо достичь хорошего покрытия. Это возможно с помощью распылителей высокого давления, которые дают очень крошечные капельки при потреблении большого количества жидкости.
  Опубликовал заметку
  9 августа 2020
  Известковые материалы используют для восстановления кислотности почвы. Большинство садовых растений нуждается рН около 6,5. Ни слишком кислый, ни слишком щелочной грунт не является полезным для большинства растений. Применение известкового материала в садах не следует делать «на глаз», а это в первую очередь зависит от действительно измеренного значения рН и текстуры почвы (в более кислых и тяжелых почвах следует применять немного большее количество). Непрофессиональное и чрезмерное применение известкового материала в саду может значительно ухудшить качество некоторых видов овощей (например, на клубнях большинства сортов картофеля на слишком известковой почве развивается парша). Такше с помощью изести можно "пугать" улиток :) путем присыпки края садовой грядки до поверхностей, из которых выходят улитки
  Опубликовал заметку
  9 августа 2020
  Полевые мыши (Apodemus) считаются грызунами (более мелкие млекопитающие, названные по специфической структуре зубов, приспособленных к перемалыванию). Странно, но очень вредные виды склонны к быстрому размножению :)))) Питаются зелеными частями растений, корнями и плодами. Особенно они вредят огурцам, моркови, дыни, арбузам, картофелю и свекле. Они являются периодическими вредителями, количество которых за последние годы значительно возросло: из-за изменения климата зимы становятся менее холодными. Для борьбы можно использовать препарат на основе фосфида кальция. Применение препаратов для борьбы с мышами и крысами в помещении (приманки и гранулы) не допускаются для использования в открытых полях, особенно в цветниках, где выращивают овощи. Они являются очень токсичными действующими веществами
  Опубликовал заметку
  9 августа 2020
  Медведка (Gryllotalpa gryllotalpa) - одно из крупнейших насекомых, длиной 4-5 см, коричневого цвета, с короткими крыльями. Передняя пара ног приспособлена для копания. Они широко распространены во всех наших регионах, особенно в садах, на влажных почвах, богатых перегноем. Это наносит наибольший вред овощам. Медведка живет в коридорах, которые она копает в земле. Питается корнями различных растений, но также пищей животного происхождения (и органическими удобрениями - особенно молодые личинки). Для контроля важно, чтобы взрослая зимующая медведка искала кучи навоза, захороненные в земле или оставленные на поверхности земли или собраны в кучи компоста (или аналогичные материалы, в которых он теплее из-за разложения органического вещества). Поэтому медведкой можно управлять без использования химикатов. Осенью навоз закапывают в нескольких местах сада и такие места обозначают. В навоз вовлекаются многочисленные траншеи, поэтому их следует уничтожить в конце зимы (до прогрева). Этот способ я услышал от одного из проффесоров, еа своем огороде проверять боюсь, не хочу рисковать урожаем, применяю более традиционные способы борьбы
  Подписался на пользователя
  9 августа 2020
  Плодородное, Запорожская область, Украина
  Производство домашних вин по семейным рецептам, настойки на ягодах - малине, вишне, абрикосах, клубнике, черешне... Собственные виноградники и ягоды. Продажа саженцев ягод и самих ягод.
  +380674583925
  Опубликовал заметку
  9 августа 2020
  Кроты (Talpa europea) копанием каналов и поднятием почвы могут сильно повредить огороды. Имеют цилиндрическое тело, покрыты коротким блестящим, мягким и темным мехом и передними ногами, приспособленными для копания. Голова вытянута в «морду». Он постоянно живет в земле, копая длинные подземные каналы. Из них он вертикально выбрасывает землю, делая кротовины. Питается насекомыми (включая многочисленных вредителей), дождевыми червями и другими мелкими животными. Это способствует уменьшению вредителей в почве, поэтому мы считаем его полезным животным. Однако вспашка почвы вредит разным растениям. Из районов, где они беспокоят или повреждают растения, мы прогоняем кротов, проталкивая ткани, смоченные керосином или маслом, в коридоры. Это же возможно, вводя выхлоп бензиновых двигателей. Все-таки, на садовых поверхностях экологически и гораздо удобнее покупать специальные устройства на батарейках, которые, излучая волны под землей, отгоняют кротов (и полевых мышей) Также возможно использовать биоцидный препарат на основе фосфида кальция. После применения продукт действует в виде газообразного водорода и фосфора. Кроме кротов, продукт также эффективен против полевых мышей.
  Подписался на пользователя
  9 августа 2020
  Плодородное, Запорожская область, Украина
  Продаж саджанців малини, суниці садової, винограду. Продаж найсмачніших у цілому світі ягід суниці, малини, винограду. Своє Виробництво джемів, крафтового вина, чачі, настоянки з ягід, то що.
  +380674583925
  Подписался на пользователя
  9 августа 2020
  Москва, Россия
  Люблю природу, занимаюсь садоводством. И мне нравится рисовать цветы, деревья, фрукты и т. Д.
  Подписался на пользователя
  8 августа 2020