1. /
 2. Статьи
 3. /
 4. Сад и Огород
 5. /
 6. Ягоды
 7. /
 8. Застосування біопрепаратів у виноградному розсадництві

Застосування біопрепаратів у виноградному розсадництві

Рейтинг
Содержание статьи
 1. Актуальні задачі виноградного розсадництва
 2. Ефективность застосування біопрепаратів
 3. «Суспензія хлорели» - органічне, екологічне безпечне добриво

Актуальні задачі виноградного розсадництва

Підвищення виходу високоякісних щеплених саджанців винограду являє собою одну з найбільш актуальних задач виноградного розсадництва, успішне вирішення якої є можливим на основі застосування комплексу ефективних технологічних засобів.Згідно досліджень останніх років, важливе значення для рішення цієї задачі мають засоби, які направлені на вдосконалення технології виробництва садивного матеріалу і, в першу чергу, активізацію фізіологічних процесів, які протікають в чубуках та щепах винограду на основних технологічних етапах їх виробництва, а також на підвищення адаптаційних властивостей росту та розвитку щеп в шкілці.Виходячи із застосованих на сьогодні технологій умовно виділяються основні етапи виробництва саджанців, в ході яких змінюється фізіологічний стан як в чубуках прищеп та підщеп, так і в подальшому, самої щепи.

 • передщеплювальне вимочування чубуків прищепи та підщепи;
 • комплекс факторів процесів щеплення та стратифікації;
 • передсадивна підготовка щеп;
 • комплекс факторів вегетації їх у шкілці.

Саме від інтенсивності і спрямованості цих процесів залежить утворення калюсу, спайки, судинних зрощень, ризогенез і розвиток щеп.

Велику роль в рішенні цього завдання відіграють фізіологічно-активні речовини, які мають значний вплив на хід фізіологічних процесів в тканинах рослин, оброблених розчинами цих препаратів. Тому, знаючи хід основних процесів метаболізму, що протікають в тканинах чубуків на технологічних етапах виробництва щеп, можна направлено регулювати цими процесами в необхідному напрямку за допомогою цих речовин при екзогенному впливі різними засобами. Так, наприклад, на етапі передщеплювальної підготовки чубуків підщепних сортів винограду застосування фізіологічно - активних речовин може бути корисним для подолання ендогенної періодичності в підготовці до процесів регенерації у цих чубуків. При цьому, різні сорти відрізняються різним ступенем регенерації. Застосування речовин, які посилюють інтенсивність процесів метаболізму, може послаблювати утворення продуктів окислення на поверхні копуляційних зрізів і тим самим прискорювати процеси регенерації тканин. Тобто, застосування фізіологічно-активних речовин в технології виробництва садивного матеріалу може бути ефективне і перспективне. Ще в 50-ті роки розроблялись способи укорінення чубуків за допомогою гетероауксину та інших синтетичних ростових речовин. В подальшому були розроблені в ході багаточисельних досліджень різні способи обробки чубуків винограду для стимулювання калусо- та коренеутворення розчинами різних регуляторів росту як неорганічної так і органічної природи.

Підвищення виходу високоякісних щеплених саджанців винограду

В останні роки в виноградарстві використовують різноманітні препарати з високою фізіологічною активністю. Так, у виноградному розсадництві їх використовують:

 • для поліпшення зрощення компонентів щеп та їх коренеутворення,
 • для підвищення якості та виходу чубуків на маточних підщепних і прищепних лоз,
 • для покращення адаптаційних властивостей щеп під впливом дії регуляторів росту,
 • для підвищення посухостійкості щеп на основі застосування різних фізіологічно-активних речовин.

В виноградному розсадництві також використовують позакореневі підживлення щеп в шкілці в період вегетації різноманітними макро- і мікроелементами для регулювання їх росту та розвитку. Але всі існуючі розробки по використанню фізіологічно-активних речовин у виноградному розсадництві охоплюють лише окремі технологічні прийоми і часто мають різнорідні висновки.

Хлорела

Ефективность застосування біопрепаратів

Останнім часом з’являється велика кількість нових комплексних препаратів, створених на основі продуктів природного походження. Ці препарати несуть в собі широкий спектр дії. До їх складу входять:

 • біологічно-активні речовини природного походження, багато з яких виділені з грибів, бактерій - антагоністів розповсюджених хвороб рослин, в.ч. винограду (мілдью, оідіум, бактеріальний рак);
 • екстракти морських водоростей та суспензії, концентрати, порошки на основі мікроводоростей;
 • стартові норми макро- і мікроелементів, комплекси амінокислот та інші речовини.

Ці препарати значно підвищують імунітет рослин завдяки формуванню неспецифічної системної стійкості проти збудників хвороб і ряду несприятливих факторів довкілля, таких як посухи, низькі та високі температури повітря та ґрунту. Крім того, багато з них сприяють покращенню мінерального живлення; інші сприяють оновленню та активації життєдіяльності корисної мікрофлори грунту (це корисні бактерії і гриби-ендофіти та інші). Поліпшуючи фізіологічний стан рослин ці препарати стимулюють їх ріст та розвиток в цілому, підвищують їх продуктивність. Цим сполукам не рідко притаманна більш висока ефективність в порівнянні з існуючими аналогами, вибірковість дії та екологічна чистота. Сьогодні досить чітко визначилось, що використання даного типу речовин в сільському господарстві, в тому числі і виноградарстві, - перспективне. Тому дуже важливе виявлення нових, ефективних біопрепаратів, вивчення їх дії на всіх технологічних етапах виробництва саджанців винограду для подальшого їх впровадження в широке виробництво.

На протязі тривалого часу в ННЦ «ІВіВ ім. В. Є. Таїрова» вивчаються різні засоби, матеріали та біопрепарати і розробляються прийоми застосування кращих з них у виноградному розсадництві враховуючи екологічні, сортові і агротехнічні особливості культури винограду. Одержані результати свідчать, що застосування біопрепаратів в технології виробництва садивного матеріалу винограду може бути ефективним резервом підвищення одержання якісної продукції.

В багаточисельних дослідах різних авторів відображено також позитивний вплив на зростання і приживлення виноградних щеп різних мікроелементів. У всіх цих роботах використовувались, в основному, неорганічні солі окремих металів: сульфату марганцю, сульфату цинку, молібдату амонію та ін. Але дослідженнями вчених - агрономів та вчених - хіміків встановлено, що для рослин найбільш ефективні мікроелементи у формі органічних комплексонатів (хелатів) металів, так як багато з хелатів металів мають більшу розчинність, ніж солі неорганічних кислот. Враховуючи також, що в хелаті метал знаходиться в напіворганічній формі, для яких характерна висока біологічна активність в тканинах рослинного організму, дані препарати більш ефективні. В даний час розроблені комплексні мікроелементи на основі комплексонатів металів. Вони пройшли широкий спектр досліджень на різних культурах, в тому числі і на винограді, і отримали дуже високу оцінку. Але, в останні роки, з’являється велика кількість нових комплексних препаратів, створених на основі продуктів природного походження. Ці препарати несуть в собі широкий спектр дії. Вони значно підвищують імунітет рослин завдяки формуванню неспецифічної системної стійкості проти збудників хвороб і ряду несприятливих факторів довкілля. Крім того, вони сприяють покращенню живлення рослини. Поліпшуючи фізіологічний стан рослин, ці препарати стимулюють їх ріст та розвиток в цілому. Сьогодні досить чітко визначилось, що використання даного типу речовин у сільському господарстві є могутнім і, разом з тим, ще мало використовуваним резервом нарощування виробництва продукції рослинництва. Зараз використання агроприйомів на основі впливу біопрепаратів на рослини, розглядають як перспективний напрямок біологічного землеробства. Це в певній мірі стосується і виноградарської галузі.

На протязі останніх років в відділі розсадництва і розмноження винограду ННЦ «ІВіВ ім. В.Є. Таїрова» вивчаються фізіологічно-активні біопрепарати та проводиться розробка їх застосування в виноградному розсадництві з урахуванням екологічних, сортових і агротехнічних особливостей культури винограду.

хлорела у господарстві

«Суспензія хлорели» - органічне, екологічне безпечне добриво

Якість продукції затверджено ТОВ «Органік стандарт» для використання в органічному сільському господарстві згідно зі Стандартом Міжнародних Акредитованих Органів Сертифікації з органічного виробництва і переробки, що еквівалентний регламентом Європейського Союзу №834/2007 та 889/2008. Виробник ФГ «У Самвела», де культивують мікроводорості штаму Chlorella vulgaris ІФР № С-111 (марка А, ТУ У 03.0-37613791-001:2017) та Chlorella vulgaris BIN.

За органолептичними, фізико-хімічними показниками та токсичністю суспензія хлорели повинна відповідати вимогам, які зазначені в технічних умовах ТУ У 03.0-37613791-001:2017, які розроблені державним підприємством «Всеукраїнським державним науково-виробничим центром стандартизації, метрології,сертифікації та захисту прав споживачів» ДП «Укрметртестстандарт». В складі суспензії хлорели елементи знаходяться у збалансованому стані: вітаміни (А, В1, В2, В5, В6, В9, В12, С, D, Е, К, РР та ін.); багата різноманітність мінералів та мікроелементів (Са, N, P, Mg, K, Cu, Fe, S, Zn, Co, Mn, Zr, Rb, I та ін.); білок високої якості, який переважає всі відомі рослинні білки, в яких більше 40 амінокислот, у тому числі 20 основних альфа-амінокислот, що беруть участь у всіх життєвих процесах (глютаминова кислота, аспаргінова кислота, лейцин, алінін, валін, глицин, тренин та ін. ) Культуральне середовище хлорели містить широку кількість фізіологічно активних речовин, серед яких: регулятори росту та розвитку (ауксини і гиббереліни, фенольні сполуки, природні стероїди, вітаміни, амінокислоти); активатори клітинного ділення (цитокініни); природний антибіотик «хлорелин», що знищує патогенну мікрофлору.

Дослідження з впливу біопрепаратів проводяться в наступних напрямках:

 • вивчення дії біопрепаратів на процеси регенерації щеп, оптимізації їх росту та розвитку;
 • розробка підвищення стійкості щеп від підсушування, дії високих температур повітря після висаджування їх в шкілку, тобто підвищення адаптаційних властивостей щеп, кращого їх приживлення;
 • вивчення впливу позакореневих обробок щеп в період вегетації в шкілці на агробіологічні, фізіолого-біохімічні показники розвитку та стійкості до несприятливих умов середовища.

На основі проведених досліджень доведено, що обробка чубуків та щеп винограду на тому чи іншому технологічному етапі виробництва розчинами біопрепаратів значно впливає на інтенсивність фізіологічних процесів в тканинах, стимулює процеси регенерації та ризогенезу, підвищує ступінь приживлення щеп, покращує ріст та розвиток їх в шкілці та вихід якісних саджанців.


Автор

Комментарии

Пока нет комментариев. Будьте первым!
Последние обновления

Авторизация

Регистрация