1. /
 2. Статьи
 3. /
 4. Сад и Огород
 5. /
 6. Ягоды
 7. /
 8. Культивування винограду за правилами органічних технологій ТМ «Жива Хлорела»

Культивування винограду за правилами органічних технологій ТМ «Жива Хлорела»

Рейтинг
Содержание статьи
 1. Історія питання
 2. Якість винограду та продукції виноградарства за органічних технологій
 3. Нажаль, сьогодні новітні технології агробізнесу більше турбуються про врожайність, а ніж про безпеку вирощуваної продукції
 4. Вплив технологій
 5. Застосування біологічно активних препаратів на технологічних етапах вирощування щеплених саджанців винограду
 6. Застосування біологічно активних препаратів на виноградних насадженнях

Як органічні технології вирощування впливають на якість продукції і стан виноградних рослин? Чи великою є різниця між отриманим у органічний спосіб і набутими за допомогою традиційного землеробства? Науковці ННЦ «ІВіВ ім. В.Є.. Таїрова» це проаналізували. Нижче наведена оцінка переваг і недоліків органічного й традиційного виноградарства з застосуванням агротехнологій ТМ «Жива Хлорела».

Історія питання

Культивування винограду за правилами органічних технологій оберігає довкілля й дає споживачам безпечні продукти - вино і ягоди.

Органічне сільське господарство, екологічне сільське господарство, біологічне сільське господарство – форма ведення сільського господарства, у рамках якої відбувається свідома мінімізація використання синтетичних добрив, пестицидів, регуляторі росту рослин, кормових добавок, генетично модифікованих організмів. Таким чином, органічні продукти вирощуються без ГМО, гормонів, стимуляторів росту, пестицидів та іншої агрохімії в екологічно безпечних зонах. Найважливіші характеристики органічного сільського господарства включають заборони на використання легко розчинних мінеральних добрив і гербіцидів, свідоме культивування винограднику, яке спрямоване на зміцнення здоров'я і родючості ґрунтів, а також повагу природного циклу.

Органічне виноградарство також відомо як біологічне виноградарство або біовиноградарство.

На відміну від інтегрованого виробництва для обробки ґрунту не використовуються хімічні / синтетичні азотні добрива, легкорозчинні фосфорні добрива та хімічні / синтетичні пестициди, а також хімічні гербіциди.

Для захисту рослин переважно використовуються засоби по догляду за рослинами, а також засоби захисту рослин, спеціально дозволені для біологічного виробництва. З огляду на заборони на гербіциди та певні пестициди, застосування засобів по догляду за рослинами і механічне розпушування ґрунту в рядах виноградників вимагає підвищених тимчасових і фінансових витрат на обробку ґрунту і захист рослин. Однак завдяки цьому робиться істотний внесок у збільшення біорізноманіття в екосистемі винограднику.

Органічне виноградарство, як і органічне рослинництво загалом, почалося унаслідок прагнення мінімізувати негативний вплив агротехнологій на довкілля. На початках органічні способи вирощування застосовували не для того, аби отримати високоякісний врожай: метою було захистити від руйнування збалансовані екосистеми та їх біорізноманіття, передусім ішлося про збереження біологічної активності ґрунтів.

Дослідження на різноманітних культурах показали, що у цілому органічне землеробство підвищує у ґрунті біологічну активність й уміст органічних речовин, вдається зменшити й ерозію земляного покриву. Завдяки органічним технологіям у ґрунті зростає вміст азоту, а втрати вуглецю зменшуються - органічне землеробство загалом є більш стійкою системою, ніж традиційне. Утім, втрати врожаю за органічного виробництва залежно від культури сягають 14−67%. Найбільшими вони є на зернових, олійних та овочах, а от у плодових врожай зменшується не так радикально, особливо якщо йдеться про персик, абрикос і грушу.

Стосовно якості отримуваної продукції, передусім її біологічної цінності, то у плодах деяких культур, отриманих методами органічного землеробства, спостерегли вищий вміст біофлавоноїдів та вітаміну С, це наслідок захисних реакцій, які можуть бути пов’язані з посиленням окислювального стресу під час органічного вирощування. Наприклад, у плодів суниці, вирощуваної за органічною технологією, якість плодів є вищою порівняно з отриманими традиційно. Органічні яблука - солодші й не такі терпкі як вирощені традиційно (у межах одного помологічного сорту). А от у плодів органічного персика маса, вміст вуглеводів, рН соку й здатність до зберігання майже така сама, як і у плодів, вирощених традиційно.

Відрадно усвідомлювати, що в Україні з'явилися виноградарські господарства, які стали на шлях органічного виноградарства і навіть органічного виноробства, яке включає як екологічно чисте вирощування винограду, так і натуральний процес виробництва вина. Українські екологічно чисті вина користуються підвищеним попитом і експортуються в ряд країн.

виноградарства з застосуванням агротехнологій ТМ «Жива Хлорела».

Якість винограду та продукції виноградарства за органічних технологій

Порівняння органічного виноградарства із традиційним вказує на активізацію у ґрунті мікробіоти й збільшення вмісту органічного вуглецю, також збільшується маса та довжина лоз винограду. Врожай при органічному вирощуванні теж більше, передусім за рахунок збільшення маси ягід та їх кількості у гронах. Виноградники, ведені за органічною системою, значно рідше уражаються сірою гниллю. Якість виноградних ягід, якість вина та його органолептичні показники змінюються. Червоним винам, отриманим із застосуванням органічного землеробства, властивий більший вміст спирту, фенольних сполук і таніну, їх колір має більшу інтенсивність. Новітні публікації свідчать, що якісні показники ґрунту під органічними і біодинамічними виноградниками, вміст у листі винограду макро- й мікроелементів, якісний склад ягід і органолептичні показники вин різняться. Найбільш повним було дослідження на сорті Рислінг, виконане Інститутом селекції винограду у м. Гейзенхайм (Німеччина). Науковці порівняли показники винограду, отриманого: у традиційний спосіб; на ділянках з органічною технологією (згідно з Regulation EU № 834/2007); із виноградників, ведених за біодинамічною системою (згідно з Regulation EU № 889/2008). На виявлені закономірності впливала не лише система ведення насаджень, а й умови конкретного сезону вегетації, використовувана підщепа тощо.

Органіка у виробництві вина -продовження тренду відмови від штучних добрив та роботу із землею вручну із збереженням хімічної чистоти всіх процесів. Органічний підхід до землеробства ще глибший та розглядає виноградник як окрему екосистему. Віднедавна у залі Good Wine з’явився великий стенд із органічними винами.

Органічне вино виробляють без використання пестицидів, гербіцидів, підтримуючи природній мікроклімат ґрунту. Перший крок - отримання сертифіката підтвердження біохімічної чистоти землі. Далі ця чистота дотримується у процесі виробництва вина на всіх етапах. Для удобрення та боротьби із шкідниками використовують натуральні засоби - компост, трави, мідний купорос для обприскування лози.

 • Органіка - природне виноробство за сертифікованою методикою, яка забороняє використовувати синтетичні добрива, пестициди та ГМО
 • Гарантована чистота довкілля
 • Сертифікована біохімічна чистота власне виноградника
 • Обмежене використання машинної праці
 • Для боротьби із шкідниками використовують комах та підтримують на виноградниках біорізноманіття.
 • Органічні вина є чутливішими до неправильного транспортування, перепадів температур та умов зберігання. Такі вина тонші, і будь-яке порушення з боку імпортера може їм значно зашкодити.

Органіка загалом потребує багато витрат, а результат, що отримується, завжди менший, ніж при використанні традиційних методів виноробства. Зрозуміло, що це здорожує всі процеси та впливає на фінальну ціну. В Європі ведення системи органічного виноградарства та виноробства підтримується державними програмами. Європейські виноробні отримують органічні сертифікати з інших причин: по-перше, за перехід на органіку часто дають субсидії, по-друге, таким чином вони відразу отримують маркетингову перевагу. Обсяг ринку органіки становить 40 млрд. доларів на рік.

Нажаль, сьогодні новітні технології агробізнесу більше турбуються про врожайність, а ніж про безпеку вирощуваної продукції

Наприклад, розвиток гербіцидів активно почався після Другої світової війни. З початку їх використання науково-дослідні установи штату Техас, а також їх колеги з Бейлорського медичного коледжу дійшли до висновку, що їх використання стало причиною низки рідкісних захворювань, зокрема порушень ендокринної системи.

Звичайно, виробники добрив і хімікатів працюють над зниженням небезпеки своєї продукції. Водночас наука не здатна об’єктивно гарантувати її безпеку, зважаючи на як невивченості етіології захворювань, так і недостатню наукову базу щодо впливу хімікатів на здоров’я людей. Природно, що продукція органічного землеробства більш безпечна. Однак у неї є істотний недолік - це ціна, в силу більшої трудомісткості процесу її вирощування і більш низької врожайності, порівняно ГМО-культурами і, вирощеними за технологіями із застосуванням хімічних добрив і ЗЗР.

Вплив технологій

Ведення сучасного високорентабельного сільського господарства забезпечується дотриманням принципу максимальної продуктивності культури. Хоча на сьогоднішній день у виноградарстві спостерігається величезний розрив між можливим і отримуваним врожаями. В значній мірі такі недобори викликані невідповідністю екологічних умов території вимогам сортів та технології вирощування винограду. У комплексі заходів, що забезпечують захист виноградних насаджень від шкідників і хвороб, важливе місце займає застосування хімічних препаратів. Головним при цьому залишається питання раціонального їх застосування, що забезпечить отримання максимального ефекту при мінімальній витраті хімічних засобів та зниження екологічного ризику безпеки навколишнього середовища. Тому удосконалення захисних заходів у виноградарстві за рахунок зниження норм витрат та кратності застосування пестицидів, введення біопрепаратів в загальну систему захисту та покращення фізіологічного стану виноградних рослин мають безумовно позитивний економічний та екологічний ефект. Для досягнення цієї мети орієнтовані різні напрями в технології аграрного виробництва: нові прийоми агротехнічного обробітку ґрунту, підвищення загальної культури землеробства, поліпшення генетичних характеристик культур, розробка сортів, стійких до небезпечних хвороб і шкідників, створення нових і вдосконалення існуючих препаратів для захисту рослин, які мають можливість управління фітосанітарною обстановкою в агроценозах. На рівні з цим, на даний час, актуальним в цьому питанні є розвиток сучасної концепції інтегрованого екологічного захисту виноградних насаджень, яке передбачає використання безпечних засобів та методів захисту рослин. Актуальним є і пошук різних добавок, зокрема, прилипачів та речовин, що сприяють найкращому триманню пестицидів на листках і гронах виноградних рослин, так і кращому проникненню системних препаратів в листя виноградних рослин (адʼювантів), завдяки яким знижується екотоксикологічний ризик застосування пестицидів в разі зниження норм витрат та кратність їх застосування. Наукове обґрунтування теоретичних принципів екологічної технології вирощування виноградних насаджень на основі факторів мінімізації пестицидного навантаження на навколишнє середовище буде сприятиме раціональному управлінню процесами фітосанітарного оздоровлення агроценозів та обмеженню поширення продукції харчування, небезпечної для життя та здоров'я населення.

В сучасних економічних умовах вирощування винограду відмова від використання різних стимуляторів росту біологічного походження на виноградниках є проблемою багатьох виноградарських господарства України, що безумовно знижує стійкість рослин до кліматичних стресових факторів, і, як наслідок – випадів і сприйнятливістю шкідливих організмів, зниження їхньої продуктивності протягом тривалого періоду. Більшість господарств у регіонах вирощування винограду зазнають регулярні збитки через непередбачуваність погодних умов та закономірне зменшення кількості опадів.

Інноваційні продукти, такі як біостимулятори на основі мікроводоростей, можуть відігравати ключову роль у розробці програм підживлення, спрямованих на підвищення врожайності, стійкості до біотичних та абіотичних стресів та покращення якості отриманої продукції.
Мікроводорості впливають на ріст та розвиток кореневої системи. При застосуванні на ранніх стадіях відзначають стимулюючий ефект, подібний до дії ауксинів – важливого гормону, що сприяє росту та збільшенню об’єму кореневої системи, покращує поглинання поживних речовин з ґрунту.

При цьому коренева система підвищує ефективність поглинання води та поживних речовин, що покращує ріст вегетативної маси, підвищує стресостійкість рослин. Крім того, мікроводорості беруть участь у поліпшенні мобілізації цитокінінів від коренів до органів, що розвиваються, сприяючи збільшенню маси, розміру плодів з вищою якістю, збільшення вмісту хлорофілу. Рослини, обробленні суспензією мікроводоростей, характеризуються підвищеною стійкістю до шкідників та патогенів, активним розвитком ризосферної мікрофлори та відновленню від пошкоджень, викликаних шкідниками або захворюваннями. Підвищена стійкість може бути обумовлена зміною співвідношення фітогормонів ауксину до цитокініну в рослинах під дією обробок.

Одним із інноваційних шляхів отримання продукції нарослинництва корисними мікронутрієнтами в Україні є використання екологічно безпечних методів землеробства, використання симбіотичних багатокомпонентних спеціальних біодинамічних препаратів, наприклад рідкого, органічного, екологічно безпечного добрива суспензії мікроводорості «Жива Хлорела». Застосовуючи суспензію хлорели можна отримати продукцію рослинництва збагачену мінеральними речовинами і вітамінами шляхом «природного біозбагачення». Разом з тим, виробництво продукції рослинництва відбувається без застосування шкідливих хімічних сполук, що призводить до покращення фізико-хімічних властивостей ґрунтів. Органічне добриво «Суспензію хлорели» застосовують для обробки насіння, фертигації при поливі та крапельному зрошенні або для позакореневого підживлення різних культур. Численні дослідження виявили широкий спектр позитивних ефектів від застосування суспензії мікроводоростей. Під дією обробок стимулюється стійкість до біотичного та абіотичного стресу, коренеутворення, поліпшується цвітіння, плодоношення та якість продукції, термін зберігання та транспортабельність плодів, що в цілому позначається на підвищенні врожайності.

Інноваційні продукти

«Суспензія хлорели» - органічне, екологічне безпечне добриво. Якість продукції затверджено ТОВ «Органік стандарт» для використання в органічному сільському господарстві згідно зі Стандартом Міжнародних Акредитованих Органів Сертифікації з органічного виробництва і переробки, що еквівалентний регламентом Європейського Союзу №834/2007 та 889/2008. У ФГ «У Самвела» займаються культивуванням мікроводорості штаму Chlorella vulgaris ІФР № С-111 (марка А, ТУ У 03.0-37613791-001:2017) та Chlorella vulgaris BIN. За органолептичними, фізико-хімічними показниками та токсичністю суспензія хлорели повинна відповідати вимогам, які зазначені в технічних умовах ТУ У 03.0-37613791-001:2017, які розроблені державним підприємством «Всеукраїнським державним науково-виробничим центром стандартизації, метрології,сертифікації та захисту прав споживачів» ДП «Укрметртестстандарт».

В складі суспензії хлорели містяться елементи у збалансованому стані: всі існуючі вітаміни (А, В1, В2, В5, В6, В9, В12, С, D, Е, К, РР та ін.); багата різноманітність мінералів та мікроелементів (Са, N, P, Mg, K, Cu, Fe, S, Zn, Co, Mn, Zr, Rb, I та ін.); білок високої якості, який переважає всі відомі рослинні білки, в яких більше 40 амінокислот, у тому числі 20 основних альфа-амінокислот, що беруть участь у всіх життєвих процесах (глютаминова кислота, аспаргінова кислота, лейцин, алінін, валін, глицин, тренин та ін. ) Культуральне середовище хлорели містить широку кількість фізіологічно активних речовин, серед яких: регулятори росту та розвитку (ауксини і гиббереліни, фенольні сполуки, природні стероїди, вітаміни, амінокислоти); активатори клітинного ділення (цитокініни); природний антибіотик «хлорелин», що знищує патогенну мікрофлору.

Майже 98% біоелементів ґрунту зосереджено в органічних залишках і важкорозчинних неорганічних сполуках, які в деяких випадках потрапляють з класичними мінеральними добривами, але не повністю засвоюються рослинами. За наявності добрива «Суспензія хлорели» рослина може забезпечити себе елементами живлення, яких достатньо в ґрунті. Тобто «Суспензія хлорели» виконує функцію носія іонів, прискорюючи їх переміщення з розчину ґрунту до кореневої системи, покращуючи при цьому фізико-хімічні властивості ґрунту, підсилюючи діяльність мікроорганізмів, підвищуючи ефективність інших добрив, кількість яких можна суттєво зменшити. Добриво «Суспензія хлорели» володіє добрими фунгіцидними властивостями, захищаючи рослину від сірої прикореневої гнилі, борошнистої роси та інших грибкових захворювань. Крім того, застосування органічного добрива «Суспензія хлорели» підвищує родючість ґрунтів і товарні властивості вирощеної на них рослинної продукції. Це екологічне добриво виконує не лише функцію живлення рослини, воно сприяє виведенню з неї токсинів та інших продуктів життєдіяльності. Наукові дослідження підтвердили, що використання суспензії хлорели поліпшує протікання фізіологічних процесів в рослинах, змінюючи експресію генів та підвищуючи продукування активних компонентів, які стимулюють ріст рослин та захищають їх від стресів. Це допомагає рослинам краще переносити негативні зовнішні чинники і в результаті отримувати більший та якісніший врожай, тим самим підвищуючи рентабельність рослинництва.

Сьогодні мікроводорості широко використовують у виноградарстві, вони розглядаються як натуральні продукти, які впливають на ріст і розвиток рослин.

мікроводорості хлорели широко використовують у виноградарстві

Позитивні результати відмічені при позакореневому підживленні столових та технічних сортів винограду. В результаті досліджень виноград продемонстрував дуже високу чуйність на застосування позакореневого підживлення органічним добривом «Суспензія хлорели». Амінокислоти, макро- і мікроелементи, що входять до біостимуляторів, перешкоджали утворенню горошіння ягід, сприяли накопиченню цукрів, ароматичних і фарбувальних речовин в ягодах, прискорювали ферментативні процеси і дозрівання врожаю, покращували його смакові якості.

В ННЦ «ІВіВ ім. В. Є. Таїрова» НААН в відділлі розсадництва і розмноження винограду під керівництвом доктор сільськогосподарських наук Зеленянської Н.М. проводяться наукові досліди згідноЗавдання: 21.00.03.02. ФРозробити та теоретично обґрунтувати шляхи оптимізації умов вегетації маточних насаджень та щеплених саджанців винограду для одержання садивного матеріалу з високим адаптаційним потенціалом. № д.р.0116U001164. Дослідження проводятьс з метою створення та наукового обґрунтування енерго- та ресурсоощадної системи агротехнологічних прийомів, засобів одержання високоякісного садивного матеріалу винограду – щеплених саджанців та прищепної лози винограду.

На різних технологічних етапах виробництва щеплених саджанців та прищепних компонентів використовували біологічно активний препарат (БАП) – органічне добриво«Жива хлорела» – водна суспензія живої одноклітинної зеленої мікроводорості хлорели. Також Суспензію Хлорели застосовували у технологіях вирощування щеплених саджанців та винограду.

Схема досліджень по застосуванню біологічно активних препаратів на технологічних етапах вирощування щеплених саджанців винограду(сорти винограду – Аркадія, Августин, Оригінал).

Варіанти досліду:

1 – Вимочування чубуків підщепи у органічному добриві «Суспензія хлорели» (1 л хлорели на 1 л води);

2 – Вимочування чубуків прищепи у органічному добриві «Суспензія хлорели»;

3 – Варіант 1 + варіант 2 послідовно + заливання органічного добрива «Суспензія хлорели» в ящики при стратифікації щеп;

4 – Внесення органічного добрива «Суспензія хлорели» в систему краплинного зрошення (тричі за сезон);

5 – Обприскування приросту щеп в період вегетації органічним добривом «Суспензія хлорели» (тричі за сезон);

6 – Варіант – контроль (загальноприйнята технологія).

Щоб з’ясувати, як традиційна та органічна технології впливають на ріст та інші фізіологічні процеси винограду, рослини оцінювали за низкою критеріїв.

Схема досліджень по застосуванню біологічно активних препаратів на виноградних насадженнях-сортів винограду – Загрей, Ароматний, Каберне Совіньйон, Рубін таїровський, Одеський чорний, Одеський сувенір. Позакореневе обприскування кущів винограду проводили органічним добривом «Суспензія хлорели»; Контроль (обприскування водою).

За всіма варіантами досліджень щодо застосування БАП на виноградній шкілці, мікроматочнику столових сортів, виноградниках проведено наступні обліки та визначення: приживлюваність щеп у шкілці та вихід стандартних саджанців із шкілки; агробіологічні показники росту і розвитку щеп (висота рослин, діаметр їх пагонів, визрівання пагонів, об’єм загального та однорічного приросту пагонів, кількість коренів І та інших порядків, їх маси (вологих і сухих коренів); фізіолого-біохімічні показники тканин листків (загальне обводнення, вміст пігментів, інтенсивність транспірації та дихання); агробіологічні показники росту і розвитку однорічної прищепної лози винограду (довжина пагонів, їх діаметр, визрівання пагонів, об’єм загального та визрілого приросту).

Застосування біологічно активних препаратів на технологічних етапах вирощування щеплених саджанців винограду

Відомо, що одним із ефективних факторів підвищення якості садивного матеріалу винограду є застосування біологічно активних препаратів. В результаті досліджень оцінювали їх вплив з метою одержання прищепних компонентів і щеплених саджанців винограду. При вирощуванні щеплених саджанців винограду важливо домогтися інтенсивного росту пагонів, збільшення їх діаметру, доброго визрівання. Від довжини пагонів залежить величина розвитку асиміляційного апарату, який синтезує органічні речовини, що використовуються рослиною у процесі життєдіяльності. Від визрівання пагонів буде залежати стійкість саджанців винограду до несприятливих умов осінньо-зимового зберігання та приживлювання рослин на постійному місці. Об’єм загального та визрілого приросту визначає ступінь розвитку всієї рослини, інтенсивне накопичення запасних пластичних речовин у здерев’янілих тканинах. Особливо виразно це помітно на об’ємі загального та визрілого приросту, де крім довжини пагонів, частини визрілої лози враховується і діаметр.

Листки виноградної рослини, виконують ряд важливих функцій: у листках відбувається процес фотосинтезу, у результаті транспірації виключається їх перегрів, розвивається сисна сила, яка забезпечує безперервне поглинання і пересування води та поживних речовин по рослині. Завдяки процесу дихання в листках вивільняється енергія, необхідна для ряду інших процесів метаболізму. Через листковий апарат здійснюється інтенсивний газообмін між рослинами і навколишнім середовищем. Тому стан виноградної рослини багато в чому залежить від розвитку листкового апарату Вміст у тканинах пагонів та коренів щеплених саджанців винограду достатньої кількості пластичних речовин і, в першу чергу, вуглеводів, суттєво впливає на процеси регенерації, та визначає ступінь якості садивного матеріалу винограду.

На різних технологічних етапах вирощування щеплених саджанців винограду, зокрема вимочування компонентів щеп, стратифікації щеп, передсадивної підготовки щеп, культивуванні щеп у шкілці використовували органічне добриво «Суспензія хлорели».

На основі визначених фізіологічних та біометричних показників встановлено, що «Суспензію хлорели» доцільно використовувати для вимочування компонентів щеп, для триразового обприскування приросту щеп протягом періоду вегетації, для підживлення щеп винограду у шкілці шляхом кореневого та позакореневого внесення. І для цього слід використовувати (позакореневе підживлення) та (кореневе підживлення) розчини.

Вплив органічного добрива «Суспензія хлорели» на фізіологічні і біометричні показники розвитку щеп і саджанців винограду

Вплив органічного добрива «Суспензія хлорели» на фізіологічні і біометричні показники розвитку щеп і саджанців винограду

Вимочування чубуків у суспензії «Живої хлорели» сприяло більш інтенсивному розвитку калюсу на зрізах підщепи та прищепи, калус утворювався круговий, суха вага його перевищувала контрольні значення на 0,14 г, вологість зменшувалась у середньому по варіантах на 4,0%. Приживлювання щеп було різним по варіантах, найвищі значення відмічені при внесенні органічного добрива «Суспензії хлорели» в систему краплинного зрошення (78%), вимочування чубуків (75%), в інших варіантах цей показник сягав 69%, у контролі 61%.

Вплив органічного добрива «Суспензії хлорели»

Вплив органічного добрива «Суспензії хлорели» на вихід щеплених саджанців винограду сорту Аркадія (% від кількості виготовлених щеп) та окремі показники якості.

Застосування суспензії «Живої хлорели» для обприскування приросту щеп винограду та поливу щеп сприяло активізації фізіолого-біохімічних показників у листках. Так, у середньому за цими варіантами обводнення тканин листків щеп становило 76,14% у контролі – 72,50% на початку вегетації, з поступовим зменшенням до 65,00 % у рослин дослідних варіантів та 56,83 % у рослин контрольних варіантів. Інтенсивність дихання листків рослин протягом періоду вегетації у дослідних варіантах була більшою за контрольні значення в середньому на 0,4 мг СО2. Слід зазначити що за цим показником всі дослідні рослини перевищували контрольні значення, особливо під кінець вегетації, і різниця сягала 0,62 мг. Покращення водозабезпечення та наявність більшої кількості продуктів катаболічних процесів сприяли інтенсивному синтезу пігментів: у тканинах листків дослідних рослин синтезувалося на 0,37 мг/г більше хлорофілів а, б, ніж у тканинах листків рослин дослідних варіантів. Суттєвої різниці за вмістом каротиноїдів не відмічали. Інтенсифікація фізіологічних процесів прияла покращенню агробіологічних показників росту та розвитку щеп. Наприклад, діаметр пагонів в середньому становив 5,94 мм, при 5,07 у контролі, визрівання пагонів відповідало нормам ДСТУ за всіма варіантами дослідів

Для підвищення виходу щеплених саджанців винограду із шкілки, покращення їх фізіолого-біохімічних та агробіологічних показників росту і розвитку на різних технологічних етапах їх вирощування доцільно застосовувати БАП. У виноградному розсадництві вперше було застосовано та вивчено вплив органічного добрива «Суспензії хлорели». На основі отриманих експериментальних досліджень доведено їх позитивне застосування на етапах: вимочування компонентів щеп винограду в суспензії «Живої хлорели» (розведення 1:3); позакореневого підживлення щеп і саджанців винограду у шкілці (триразове); кореневого підживлення щеп і саджанців винограду у шкілці (триразове). Встановлено, що обробки вегетуючих кущів винограду різних сортів розчинами суспензії хлорели стимулювали процеси метаболізму в тканинах листків, значно змінювали агробіологічні показники розвитку: посилювався ріст пагонів, збільшувався діаметр пагонів і покращувалося визрівання лози. Це дає можливість підвищити вихід якісної лози для щеплення.

Застосування біологічно активних препаратів на виноградних насадженнях

Застосування біологічно активних препаратів на виноградних насадженнях

Після позакореневих обприскувань кущів винограду сорту Каберне Совіньйон органічним добривом «Суспензія хлорели» відмічалася значна стимуляція росту пагонів. Розвиток площі листків після застосування суспензії хлорели підвищувався. Визрівання пагонів було на 10 – 15 % більшим, ніж у контролі. Внесення в грунт органічного добрива суспензії «Жива хлорела» на сортах Каберне Совіньйон та Одеський Сувенір – здійснено перед початком розпускання бруньок. Отримані експериментальні результати також довели перевагу застосування цього добрива, порівняно з контролем, де його не вносили. Застосування органічного добрива «Суспензія хлорели» на технічному винограді дало змогу покращити ріст рослин, збільшити вегетативну масу, довжину пагонів та активізувати фотосинтетичну активність винограду. У сорту Каберне Совіньйон під впливом обробок формуються довші суцвіття та більш однорідні як за розміром, так і за кольором грона, що забезпечує скорочення періоду дозрівання та зменшує витрати виробників на збирання. Крім того, встановлено підвищення вмісту антоціанів, фенолів, флавоноїдів та винної кислоти у відповідь на обробку суспензією мікроводорості хлорели. Отже, відбувається вплив на збалансованість смаку, а це має вирішальне значення при оцінці якісних показників в технологіях виробництва червоного вина. Тому застосування мікроводоростей може бути простим та дієвим способом покращення органолептичних та біохімічних властивостей винограду та виноматеріалів. Позитивний вплив позакореневих підживлень на масу ягід та урожайність підтвердився на різних сортах винограду протягом досліджень. В середньому у досліджуваних сортів маса грона під дією обробок збільшилася на 22,5% по відношенню до контролю. При цьому встановлено, що зростання маси відбувалось переважно за рахунок збільшення довжини суцвіть та кількості ягід на них при незначній зміні розміру ягоди. Зростання ваги грона закономірно призводить до збільшення врожайності, прибутковості та доходу для агровиробників. Наприклад, застосування органічного добрива «Суспензія хлорели» на технічному сорті Каберне Совіньйон сприяло формуванню врожаю в середньому на 11,7 % вище, ніж у варіантах без обробки.

Таким чином, позакореневе підживлення винограду суспензією мікроводорості хлорели дає можливість: підвищити врожайність та якість ягід; стимулювати розвиток кореневої системи та вегетативної маси (довжину пагонів та суцвіть); покращити стресостійкість рослин. Планування системи підживлень виноградників з використанням біостимуляторів є обов’язковою умовою отримання високих врожаїв. Використання органічного добрива «Суспензія хлорели» на основі мікроводоростей з метою підвищення продуктивності та якості винограду є перспективним для різних природно-кліматичних зон України.

У зв'язку з цим даний напрямок досліджень можливо розглядати як пріоритетний, в плані вивчення їх прямого впливу на продуктивність сортів винограду. Багато сортів винограду володіють сильним зростанням пагонів, пухким гроном, схильні до горошіння. Тому для помірного росту пагонів, формування грона, запобігання осипання квітів і зав'язі використання регуляторів росту набувають першорядного значення.

Використання органічного добрива «Суспензія хлорели»Автор

Комментарии

Пока нет комментариев. Будьте первым!
Последние обновления

Авторизация

Регистрация